+98 21 22355833
وبسایت رسمی خانه پروژکتور
منو خانه پروژکتور
ویدئو پروژکتور اپتما X312

روشنایی : 3200 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT LB382

روشنایی : 2800 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX12K

روشنایی : 13000 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT LB280

روشنایی : 2800 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB78

روشنایی : 3300 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور اپسون EB X18

روشنایی : 3000 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور بن کیو MS506

روشنایی : 3200 | رزولوشن : 600*800

ویدئو پروژکتور سونی VPL EX255

روشنایی : 3300 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VX400

روشنایی : 4100 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT LB412

روشنایی : 4100 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX16K

روشنایی : 16000 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور اپسون EPSON TW 5350

روشنایی : 2200 | رزولوشن : 1080*1920

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT LB332

روشنایی : 3300 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور NEC U250X

روشنایی : 2600 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور اپسون EB-X11

روشنایی : 2600 | رزولوشن : 768*1024

epson eb-535w

روشنایی : 3400 | رزولوشن : 800*1280

ویدئو پروژکتور اپسون EB U04

روشنایی : 3000 | رزولوشن : 1080*1920

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT VX605

روشنایی : 5500 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT VX425

روشنایی : 4500 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور اپسون EB X41

روشنایی : 3700 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور اپسون EB-X20

روشنایی : 3000 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور اپسون EB X31

روشنایی : 3200 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور ان ای سی VE281G

روشنایی : 2800 | رزولوشن : 600*800

ویدئو پروژکتور سونی VPL DX126

روشنایی : 2600 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور ایسر X113PH

روشنایی : 3000 | رزولوشن : 600*800

ویدئو پروژکتور اپسون EB X04

روشنایی : 2800 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور اپسون TW5300

روشنایی : 2200 | رزولوشن : 1080*1920

ویدئو پروژکتور اپسون EB X27

روشنایی : 2700 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور اپسون EB-X18

روشنایی : 2800 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور هیتاچی EX301N

روشنایی : 3200 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT LB360

روشنایی : 2600 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور پاناسونیک EX510

روشنایی : 5500 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT LB330

روشنایی : 3300 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور اپسون TW5200

روشنایی : 2000 | رزولوشن : 1080*1920

ویدئو پروژکتور اپتما S312

روشنایی : 3200 | رزولوشن : 600*800

ویدئو پروژکتور سونی VPL DX142

روشنایی : 3200 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور سونی VPL DX122

روشنایی : 2600 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور ان ای سی V302X

روشنایی : 3000 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور سونی VPL DX102

روشنایی : 2300 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور اپسون EB95

روشنایی : 4100 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT VX600

روشنایی : 5500 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور اپسون EB W28

روشنایی : 3000 | رزولوشن : 768*1024

ویدئو پروژکتور اپسون EB S31

روشنایی : 3200 | رزولوشن : 600*800


 ویدئو پروژکتور سونی
 ویدئو پروژکتورپاناسونیک
 ویدئو پروژکتور اپسون
 ویدئو پروژکتور ایسر
 ویدئو پروژکتور ان ای سی
 ویدئو پروژکتور اپتما
 ویدئو پروژکتور بنکیو
 ویدئو پروژکتور توشیبا
 ویدئو پروژکتور هیتاچی
 ویدئو پروژکتور ویوتک
 ویدئو پروژکتور کاسیو
 ویدئو پروژکتور اینفکوس
 ویدئو پروژکتور ویوسونیک 13000
 16000
 2000
 2200
 2300
 2600
 2700
 2800
 2800
 3000
 3100
 3200
 3300
 3400
 3600
 3700
 3800
 4100
 4400
 4500
 5000
 5300
 5500
 6200
 7500


 1080*1920
 1200*1920
 600*800
 768*1024
 800*1280


 1.10000
 1.12000
 1.13000
 1.15000
 1.16000
 1.2000
 1.20000
 1.2500
 1.3000
 1.3300
 1.35000